PLSSUG jest stowarzyszeniem non-profit otwartym dla wszystkich chętnych uczestników spotkań i inicjatyw. Zakłada się roczną składkę członkowską na poczet kosztów statutowych działań stowarzyszenia.

app-pdf-icon
Pełną treść statutu Stowarzyszenia możesz pobrać tutaj: Statut_PLSSUG.

 

Cele stowarzyszenia:

 • stworzenie społeczności osób zainteresowanych systemem Microsoft SQL Server
 • dostarczanie informacji o nowościach dotyczących SQL Server
 • promowanie specjalistów pracujących na co dzień z SQL Server
 • popularyzacja środowiska SQL Server
 • popularyzacja najlepszych praktyk stosowanych w środowisku SQL Server
 • wspieranie firmy Microsoft w inicjatywach mających związek z technologią SQL Server

Członkostwo:

 • członkiem stowarzyszenia może zostać każdy chętny za rekomendacją dwóch członków PLSSUG
 • Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o usunięciu z listy członków osoby naruszającej Regulamin PLSSUG

Środki komunikacji i wymiany informacji w grupie:

 • witryna stowarzyszenia
 • forum dyskusyjne portali WSS.pl i CodeGuru.pl (dyskusje techniczne)
 • comiesięczny elektroniczny newsletter (informacje o nowościach, artykułach, wydarzeniach)
 • spotkania grupy (także te organizowane z innymi grupami)
 • osobne wydarzenia całodzienne – konferencje (raz/dwa razy do roku)
 • gościnne prezentacje dla innych społeczności skupionych wokół technologii firmy Microsoft
 • wydarzenia i konferencje organizowane przez firmę Microsoft
 • webcasty i podcast
 • spotkania nieoficjalne

Udział członków w stowarzyszeniu odbywa się poprzez:

 • wystąpienia na spotkaniach
 • udział w dyskusjach na spotkaniach i na forum witryn stowarzyszenia
 • redagowanie newslettera
 • pisanie artykułów technicznych
 • prowadzenie blogów technicznych
 • własne inicjatywy zaaprobowane przez liderów grupy i opiekuna grupy w firmie Microsoft