Month: Year:
« Prev March 2018 Next »
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
      1
* 114. Spotkanie Data Community114. Spotkanie Data Community

Time: 18:00


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
* 29. Spotkanie BiT29. Spotkanie BiT

Time: 17:00


14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
* 80. Spotkanie w Katowicach80. Spotkanie w Katowicach

Time: 18:00


30
31
 
Category Key
 Geek Beer Meetup
 Konferencja
 PLSSUG na VirtualStudy
 Spotkanie Grupy
 Study Group (lokalne)
 Study Group (wirtualne)
 Warsztaty