Month: Year:
« Prev September 2018 Next »
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
          1
2
3
4
5
6
* 118. Spotkanie Data Community118. Spotkanie Data Community

Time: 18:00

118. Spotkanie Data Community, Warszawa - Tomasz Kopacz i Łukasz Grala

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
* 86. Spotkanie Data Community86. Spotkanie Data Community

Time: 17:50


21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Category Key
 Geek Beer Meetup
 Konferencja
 PLSSUG na VirtualStudy
 Spotkanie Grupy
 Study Group (lokalne)
 Study Group (wirtualne)
 Warsztaty