Month: Year:
« Prev March 2019 Next »
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
        1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
* 124. Spotkanie Data Community124. Spotkanie Data Community

Time: 18:00


15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
* 38. Spotkanie BiT38. Spotkanie BiT

Time: 18:00


28
29
30
31
Category Key
 Geek Beer Meetup
 Konferencja
 PLSSUG na VirtualStudy
 Spotkanie Grupy
 Study Group (lokalne)
 Study Group (wirtualne)
 Warsztaty