Month: Year:
« Prev November 2018 Next »
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
      1
2
3
4
5
6
* 33. Spotkanie BiT33. Spotkanie BiT

Time: 17:00


7
8
* 120. Spotkanie Data Community120. Spotkanie Data Community

Time: 18:00


9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
Category Key
 Geek Beer Meetup
 Konferencja
 PLSSUG na VirtualStudy
 Spotkanie Grupy
 Study Group (lokalne)
 Study Group (wirtualne)
 Warsztaty